Základné pravidlá MŠ pre rodičov

- príchod detí do 8.00 hodiny , o 8.05 hod. zamykanie budovy!

- vstup do vnútorných priestorov len v návlekoch!

- vstup do spální z hygienických dôvodov zakázaný!

- po vyzdvihnutí detí z MŠ prosíme opustiť areál MŠ !

- koniec prevádzky je o 17.00 hod., prosíme prísť včas pre deti!

- ak sú deti poobede po 15.00 hod. vonku, budova bude uzamknutá a deti majú všetky veci so sebou vonku - platí pre MŠ časť Miloslava