Tématický plán na šk.rok 2017/2018

 

mesiac

téma

podtéma

IX.

Vitaj v škôlke  

1.       Moji noví kamaráti  / mená, značky,hračky /

2.       Ja a moja MŠ  /orientácia v mš,interiér, exteriér, mená zamestnancov, profesie, stolovanie, sebaobslužné práce,  /

3.       Môj deň  /režim dňa, rozdiely doma a v MŠ,.pravidlá, /

4.        Bezpečne v škôlke i v okolí  /bydlisko, okolie mš, pravidlá cestnej premávky,  orientačné body v okolí, /

X.

Čarovná jeseň

1.       Jeseň v ovocnom sade   /ovocie, poznať a rozlíšiť exotické ovocie,  ovocné stromy,spracovanie /

2.       Na poli a v záhrade   /zelenina, zaváranie, žatva. poľnohospodárske rastliny a stroje, náradie.. /

3.       Prišla jeseň  /jeseň, ročné obdobie stromy, plody, kríky, rôzne prírodné materiály. /

4.       Les a jeho tajomstvá  /les, lesné zvieratá, huby, technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb /

5.       Počasie  /znaky počasia charakteristika počasia, kalendár počasia, prírodné javy,skupenstvá, oblečenie/ jesenné p.

XI.

V zdravom tele zdravý duch

1.       Moje telo  / základné vonkajšie a vnútorné orgány./

2.       Moje zmysly  /zmyslové vnímanie,zmysly /

3.       Zdravo sa stravujem  /zdravá strava, choroby, lekárska starostlivosť, prevencia.. /

4.       Moje zúbky  /zuby, ústna hygiena, /

XII.

Čas vianočný

1.       Privítanie Mikuláša  /Mikuláš, tradície, zvyky, advent /

2.       Vianočné dielne  /tvorenie, pečenie, besiedky, pozdravy, darčeky, pošta pre Ježiška, /

3.       Tešíme sa na Vianoce  / tradície, výzdoba,... /

I.

Čaro zimy

1.       Rok má 12 bratov/kalendár, časové vzťahy, striedanie časových úsekov , dni v týždni /

2.       V kráľovstve snehu a ľadu /zima- ročné obdobie, obliekanie, otužovanie, šport /

3.       Zvieratká a vtáčiky v zime  /starostlivosť a ochrana, prezimovanie, potrava, stopy v snehu/

4.       Fašiangy  / tradície, karneval, masky /

 

II.

Svet okolo nás

1.       Moje ruky objavujú /tvary, pokusy, vynálezy elektrina, magnetizmus, materiály, ...ako to funguje? elektr.hračkami, chápanie súvislostí medzi živou a neživou prírodou pri výrobe rôznych predmetov  /

2.       Vesmír očami detí /Vesmír, planéty, deň a noc, mimozemšťania/

3.       Čím budem?  /povolania, návšteva ZŠ, kvízy, overovanie vedomostí /

4.       Nasadať ideme /dopravné prostriedky, značky, /

III.

Kamarátka kniha

1.       Z rozprávky do rozprávky  /knižné konvencie., bájky, dobro a zlo, dramatizácie rozprávok,  divadlo, synonymá, homonymá, antonymá/jarné p.

2.       Kniha- náš kamarát  /knihy, manipulácia, výroba, predčitateľská gramotnosť, pestovať vzťah ku knihe, knižnica v MŠ a doma,/

3.       Príroda sa zobúdza  /pozorovať, bádať  a hľadať  prvé zmeny v prírode, jar, jarné kvety, sadenie, starostlivosť /

4.       Veľkonočné vajíčko  /veľká noc, tradície, zvyky./

IV.

Chránime našu Zem

1.       Farebný svet /farby, ľudské rasy./

2.       Ježko Separko /recyklovanie odpadu, ochrana zdrojov/

3.       Naša Zem  /svetadiely, deň zeme, ochrana , prírodné katastrofy /

4.       Zvieratká z dvora /farma, zvieratá z farmy a mláďatá, /

V.

Srdce dokorán

1.       Moja rodina  /členovia rodiny, rodostrom, vzťahy /

2.       Moja mama  /starostlivosť o bábätko, domáce práce, bezpečnosť doma /

3.       Naše Slovensko- môj domov  /spoznávať svoju vlasť, štátne symboly, hlavné mesto, mapa  /

4.       Na ľudovú nôtu/ľudové piesne, tance, kroje, život na dedine v minulosti a teraz, netradičné nástroje, folklór, /

VI.

Leto plné zábavy

1.       MDD- týždeň plný zábavy  /detské hry, multikultúra, život detí v rôznych krajinách, pozitívne vzťahy medzi deťmi, empatia, Identita dieťaťa, práva, tolerancia, medziľudské vzťahy,  /

2.       Zvieratká v ZOO  /exotické zvieratá, život, starostlivosť/

3.       Čo sa skrýva v tráve  /hmyz, lúčne kvety, včely, motýle/

4.       Voda a všetko okolo nej  /význam vody, kolobeh vody, vodné zdroje, šetrenie, vodné živočíchy, rieky, potoky, moria, /

5.       Je tu leto  /leto- ročné obdobie, charakteristika, strávenie prázdnin- dovolenky, výlety,rozlúčka /

 

 

 Prázdniny v MŠ- Júl

 Radi šantíme:     Hry, pohybové aktivity, otužovanie, rozprávanie,

 Posledné dni v MŠ:    Konštruovanie, estetické činnosti, kreslenie, maľovanie, hudobné aktivity, prosociálne aktivity