Rada školy

  

Členovia Rady školy pri MŠ Miloslavov:

 
Predseda Rady školy:  Martin Babčaník

Zástupcovia rodičov:       Michaela Vizváryová

                                    Ing. Gustáv Kušnír

                                    Linda Slivková

                                                             

                                   

Zástupcovia zriaďovateľa:  Alena Černayová

                                       Hana Pokorná

                                       Kvetoslava Jašurová

                                        Mária Mináriková

                                         

Zástupcovia pedagogických pracovníkov:

                                                             Mgr. Zlata Ottmárová  ZLATA.OTTMAR@gmail.com

                                                             Jana Bakošová ja.bakosova@gmail.com

                                                            

Zástupca nepedagogických pracovníkov:   Majka Šulíková