Rada školy

  

Členovia Rady školy pri MŠ Miloslavov:

 
Predseda Rady školy:   Martin Babčaník

Zástupcovia rodičov:        Michaela Vizváryová

                                         Ing. Gustáv Kušnír

                                         Linda Slivková

                                                             

                                   

Zástupcovia zriaďovateľa:  Alena Černayová

                                           Hana Pokorná

                                           Kvetoslava Jašurová

                                           Mária Mináriková

                                         

Zástupcovia pedagogických pracovníkov:

                                                             Mgr. Zlata Ottmárová  ZLATA.OTTMAR@gmail.com

                                                             Jana Bakošová ja.bakosova@gmail.com

                                                            

Zástupca nepedagogických pracovníkov:   Majka Šulíková