Pomoc rodičov MŠ

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomáhajú pri rozvoji našej materskej školy a to formou dobrovoľných aktivít, finančných alebo materiálnych príspevkov (papiere na kreslenie, hygienické vreckovky, hračky, knihy, výtvarné pomôcky, didaktické alebo elektronické pomôcky, nábytok) do našej MŠ!

ĎAKUJEME!