Platby

 

povinný rodičovský príspevok (mesačný poplatok, hradí sa šekom alebo internet bankingom (prevodom) na účet obce) = sumu určuje zriaďovateľ

60 € (po dohode na prvom ZRPŠ) - ZRPŠ (ročný poplatok na pomôcky na kreslenie, pracovné zošity, hračky, lístky do divadla, rôzne aktivity)

stravné - hradí sa šekom alebo prevodom na účet školskej jedálne. Viac sa môžete dočítať v časti ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ.

krúžky - platí sa podľa vybraného krúžku. Platba sa uskutočňuje 1x za trimester alebo 1x za polrok. Viac informácií nájdete v časti KRÚŽKY.