Zasadnutie Rady školy v MŠ časť Alžbetin Dvor

28.02.2017 12:28

 Termín:                28.02.2017 o 17,00 hod.

 

                Program:             1. Otvorenie zasadnutia

                                               2. Schválenie štatútu rady školy pri MŠ Miloslavov

                                               3. Prerokovanie návrhu koncepcie rozvoja a riadenia MŠ Miloslavov

                                               4. Informácia o správe fondu ZRPŠ

                                               5. Rôzne

                                               6. Záver