Zasadnutie rady školy pri MŠ Miloslavov

02.11.2017 21:59

Dobrý deň,

 

dovoľujem si Vám ako členom rady školy oznámiť, že najbližšie zasadnutie rady školy pri MŠ Miloslavov sa uskutoční v pondelok dňa 13.11.2017 o 17,00 hod. v priestoroch MŠ Miloslavov, časť Alžbetin Dvor s nasledovným programom:

 

              1. Otvorenie zasadnutia

              2. Informácia o plnení úloh z posledného zasadnutia

  3. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Miloslavov za školský rok 2016/2017

              4. Rôzne

              5. Záver

               

              S pozdravom

 

              Mgr. Martin Babčaník

              Predseda rady školy pri MŠ Miloslavov