Začiatok školského roka 2018/2019

27.08.2018 21:15

Vážení rodičia a milé deti!

Dňa 3.9.2018 (pondelok) sa začína nový školský rok 2018/2019. Prinášame Vám zopár základných informácií.

Prevádzka MŠ začína od 6.30 hod. a trvá do 17.00 hod. Dieťa je potrebné priviesť do 8.00 hod., aby neskorší príchod nenarušoval režim dňa ,po ôsmej hodine sa budova zamyká. Dieťa chodí do MŠ zdravé, po chorobe je potrebné priniesť potvrdenie od pediatra, že je dieťa spôsobilé byť v kolektíve ostatných detí, prípadne je možné vyplniť čestné prehlásenie, že je dieťa už zdravé. Pre dieťa chodí rodič, príp. jeho zákonný zástupca. Ak rodič poverí inú osobu k vyzdvihnutiu dieťaťa, musí mať podpísané splnomocnenie.  Pre dieťa si môžete prísť o 12.00 hod. po dohode s učiteľkou, alebo od 15.00 do 17.00 hod.

Menný zoznam žiakov a zaradenie do tried bude vyvesený pri vstupe do budovy, čísla a názvy tried sú označené.

 

Dieťa pri nástupe do MŠ potrebuje:

- prezúvky 

- pyžamo

- náhradné oblečenie do skrinky vrátane spodného prádla a ponožiek 

- papierové vreckovky (v krabičke)

- hrebeň alebo kefu na česanie vlasov (deti, ktoré majú dlhšie vlasy)

- prefotený zdravotný preukaz poistenca u nových detí, alebo ak ste počas prázdnin zmenili dieťaťu zdravotnú poisťovňu

 

Každé dieťa má pridelenú skrinku vo vstupnej časti budovy alebo na chodbe, na skrinkách sú mená. Veci nechajte dieťaťu v skrinke (prefotený zdravotný preukaz poistenca odovzdajte pani učiteľke), pri skrinke sa dieťa prezuje. Potom dieťa odprevadí rodič do triedy, kde si dieťa prevezme pani učiteľka. Neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť na telefónnom čísle príslušnej MŠ, zo stravy sa dieťa musí odhlásiť na telefónne číslo jedálne alebo emailom jedálne (učiteľ nezodpovedá za neodhlásenú stravu). 

 

Teší sa na Vás kolektív MŠ Miloslavov !