Vyšetrenie školskej zrelosti

07.02.2018 12:25
Vážení rodičia, 
 
v našej materskej škole bude prebiehať vyšetrenie školskej zrelosti pani psychologičkou z Pedagogicko - psychologickej poradne v Senci. Prosím rodičov ktorí majú o vyšetrenie školskej zrelosti záujem, aby vyplnili prihlášku a odovzdali ju pani učiteľkám v triede najneskôr do 28.02.2018.   
Presný termín vyšetrenia Vám oznámim mailom.