Vyšetrenie školskej zrelosti

08.03.2017 13:23
Vážení rodičia, 
 
v mesiacoch apríl - máj v našej materskej škole bude prebiehať vyšetrenie školskej zrelosti pani psychologičkou z Pedagogicko - psychologickej poradne v Senci. Prosím rodičov ktorí majú o vyšetrenie školskej zrelosti záujem, aby vyplnili prihlášku a odovzdali ju pani učiteľkám v triede.  
Presný termín vyšetrenia Vám oznámim mailom.