Veselé zúbky - Kuriatka, Žabky, Lienky, Slniečka

05.12.2016 12:30

Milé deti!

Posledná prednáška o čistení zúbkov sa uskutoční v stredu 7.12.2016 v MŠ časť Alžbetin Dvor od 9.15 hod.

Prineste si so sebou zubné kefky a nálepky, ktoré ste dostali, aby ste si zaznačili umývanie zúbkov ráno a večer.