Rodičovské združenie - pozor zmena!

06.09.2017 16:16

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Pozývame rodičov (Lienok, Žabiek, Srdiečok, Slniečok, Sovičiek/M a „nepredškolákov“ zo Včielok a Mravčekov/M )

na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční

dňa 13.9.2017 (streda) o 17:00 hodine v MŠ Alžbetin Dvor.

POZOR NA ZMENU!!! Milí rodičia, pretože je 12.9. RZ aj v ZŠ, vyšli sme Vám v ústrety a zmenili sme pôvodný (Vám už oznámený) termín na 13.9.

 

Zároveň pozývame všetkých rodičov PREDŠKOLÁKOV (deti narodené do 31.8.2012) z tried: Mravčeky, Včielky a Rybky

 na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční

dňa 19.9.2017 (utorok) o 17:00 hodine v MŠ Alžbetin Dvor.