Projekt - Čisté zúbky

06.10.2016 13:32
Vážení rodičia,

naša škôlka dostala ponuku na zaškolenie detí ako si správne čistiť zúbky. Školenie pozostáva zo 4 prednášok a dentálneho balíčka pre deti. Cena za prednášky a balíček je 7 Eur na jedno dieťa. Nakoľko v škôlke máme 160 detí, je pre nás finančne náročné uhradiť všetkým deťom akciu z prostriedkov materskej školy. V prípade individuálnej úhrady pre dieťa rodičmi, je možné prednášky zorganizovať v oboch častiach MŠ. Ak Vás ponuka zaujala, dieťa môžete prihlásiť u pani učiteľky v triede. Podrobné informácie o akcii nájdete aj na:  https://www.dentalalarm.sk/