Prednáška o pestovaní ovocia

04.10.2017 12:42
Dňa 20.10.2017 sa deti zúčastnia prednášky o pestovaní ovocia (firma Boni Fructi) spojenej s   
                        výsadbou ovocného stromu v MŠ.