Platby v MŠ

04.10.2018 16:59
Vážení rodičia, 
 
minulý týždeň vám boli doručené šeky na platby týkajúce sa MŠ.
 
- poplatok do fondu ZRPŠ bol na rodičovskom združení odsúhlasený vo výške 60 Eur (pozor - zmena účtu) 
 
- výška povinného príspevku je individuálna, podľa trvalého pobytu dieťaťa a rodičov a hradí sa každý mesiac na účet obce najneskôr k 15. dňu v mesiaci. Šeky boli vystavené všetkým (okrem predškolákov). Prosím všetky prípadné otázky a nezrovnalosti konzultovať priamo na obecnom úrade s p. Jašurovou.
Kto nebol v MŠ minulý týždeň, alebo kto šek nedostal, vypýtajte si u pani učiteliek v triede. 
 
- šeky za stravu sa budú posielať každý mesiac e-mailom.
 
 
 
S pozdravom
 
Bc. J.Nasariková