Možnosť logopedického vyšetrenia v MŠ

27.09.2017 20:59
Vážení rodičia, 
 
v novembri sa na základe dohody s logopédom uskutoční v našej škôlke vyšetrenie logopédom. Vyšetrenie je bezplatné a nie je podmienené, že práve do uvedenej poradne budete musieť, v prípade potreby, chodiť.  S pani doktorkou Alenou Štihovou máme dobrú skúsenosť a preto sme ju opäť oslovili. Tí rodičia, ktorí majú o logopedické vyšetrenie detí záujem, prosím aby vyplnili priložené tlačivá a odovzdali ich učiteľkám v triede.