Jablkové hodovanie

06.10.2016 13:34
Vážení rodičia, 
 
naša škôlka je zapojená do programu Školské ovocie  a​ firma Boni fructi z D.Lužnej nám pravidelne do škôlky prináša ovocie a džús, ktoré deti jedia počas dňa v MŠ. Našou snahou je vytvárať u detí od malička návyk ku konzumácií ovocia (https://www.dobrejablka.sk/skolske.ovocie2/boni.fructi.a.program.skolske.ovocie).
Firma Boni fructi  všetky detičky a rodičov pozýva na Hodovanie. Pozvánku posielame v prílohe.