Projekt pre MŠ

20.03.2018 12:23
Milí naši rodičia,
 
v rámci akcie Dňa zeme sa naša škôlka zapojila do projektu Zbierame použité batérie so Šmudlom.
Každé dieťa dostane zelenú škatuľku, do ktorej bude zbierať použité batérie. V škôlke, pri vstupe, budú zberné nádoby, do ktorých je potrebné vyzbierané batérie vysypať.
Kamarát Šmudlo nás čoskoro navštívi a naučí nás triediť odpad.
Za každých 200 kg vyzbieraných batérií získa naša škôlka odmenu - program pre deti.
Nám, deťom záleží na životnom prostredí a preto urobíme všetko pre to, aby sme našu Zemeguľu neznečisťovali.    
 
 
S pozdravom
                          
                                 VAŠE DETI