Adresa starých rodičov

14.10.2016 07:47
Vážení rodičia,
 
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vyrábame s deťmi pohľadnice pre starých rodičov a pre dôchodcov z obce, ktorí nemajú príbuzných. Nielen v októbri, ale po celý rok sa snažíme viesť deti k úcte starším, nakoľko sa celkovo v spoločnosti vytráca sociálne cítenie.
 
Pri tejto príležitosti Vás prosíme o spoluprácu tým, že prinesiete adresu starých rodičov. Každé dieťa vyrobí pod dohľadom učiteľky jednu pohľadnicu, ktorú spoločne s učiteľkou pošlú poštou a pre druhých starých rodičov vyrobíte pohľadnicu spolu s deťmi vy.
 
Adresu prosím priniesť učiteľke v triede. Prosím neposielať e-mailom.
 
Ďakujeme!