Krúžky

 

V šk. roku 2018/2019 prebiehajú tieto krúžky:

tanečný

výtvarný

angličtina

 

 

 

 

 Na krúžky sa môžete prihlásiť vo vašej MŠ.