Základné informácie pri nástupe do MŠ

24.08.2016 14:56

Vážení rodičia a milé deti!

Dňa 5.9.2016 (pondelok) sa začína nový školský rok 2016/2017. Prinášame Vám zopár základných informácií.

Prevádzka MŠ začína od 6.30 hod. a trvá do 17.00 hod. Dieťa je potrebné priniesť do 8.00 hod !!!, aby neskorší príchod nenarušoval režim dňa ,po ôsmej hodine sa budova zamyká. Dieťa chodí do MŠ zdravé, po chorobe je potrebné priniesť potvrdenie od pediatra, že je dieťa spôsobilé byť v kolektíve ostatných detí, prípadne je možné vyplniť čestné prehlásenie, že je dieťa už zdravé. Pre dieťa chodí rodič, príp. jeho zákonný zástupca. Ak rodič poverí inú osobu k vyzdvihnutiu dieťaťa, musí mať podpísané splnomocnenie.  Pre dieťa si môžete prísť o 12.00 hod. po dohode s učiteľkou, alebo od 15.00 hod.

Menný zoznam žiakov a zaradenie do tried bude vyvesený pri vstupe do budovy, čísla a názvy tried sú označené.

 

Dieťa pri nástupe do MŠ potrebuje:

- prezúvky 

- pyžamo

- náhradné oblečenie do skrinky vrátane spodného prádla a ponožiek !!!! 

- papierové vreckovky 

- zubnú pastu a kefku 

- hrebeň alebo kefu na česanie vlasov 

- prefotený zdravotný preukaz poistenca u nových detí, alebo ak ste počas prázdnin zmenili dieťaťu zdravotnú poisťovňu

 

Každé dieťa má pridelenú skrinku vo vstupnej časti budovy alebo na chodbe, na skrinkách sú mená. Veci nechajte dieťaťu v skrinke (prefotený zdravotný preukaz poistenca odovzdajte pani učiteľke), pri skrinke sa dieťa prezuje, topánky si dáva pod skrinku,( papuče po odchode domov sa dávajú do spodnej časti skrinky). Potom dieťa odprevadí rodič do triedy, kde si dieťa prevezme pani učiteľka. Neprítomnosť dieťaťa a teda odhlasovanie zo stravy viď. školská jedáleň.

 

Teší sa na Vás kolektív MŠ Miloslavov !